documentaire

Een documentaire is een montage van radio- , televisie- of filmopnames die een beeld geven van een politiek, wetenschappelijk, maatschappelijk of historisch onderwerp.
Documentaires zijn vaak informatief van aard.
Een documentaire kan vanuit een objectief oogpunt gemaakt worden zowel als vanuit een subjectieve visie van de maker.

Voorbeeld van een korte documentaire
‘Onze gulden, een schat aan herinneringen’

‘Een dagje Blijdorp’